Velikonoční Doksy 2023

Autor: Zbyněk Ferenc <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 13. 03. 2023

Letos se velikonoční vyjížďka do Doks ukuteční na Velký pátek 7.4. 2023. Sraz je jako vždy v 9:00 u teplárny v Třeboradicích.

Sem vlo�te p��slu�n� text v�etn� HTML syntaxe nebo v p��pad� nevyu�it� t�to ��sti v�e vyma�te - tedy v�etn� tohoto textu!